Projektowanie stron dla biznesu

Skocz do treści

Usability (Użyteczność)

Usability, a konkretnie Web-usability - w języku polskim pojęcie rozumiane jako użyteczność serwisów internetowych jest zbiorem fachowych rozwiązań dotyczących konstrukcji stron WWW.

To właśnie wiedza o usability serwisów WWW decyduje o ich efektywności. W momencie kiedy klient odwiedza serwis firmowy, korzystając z niego czuje się dobrze jeśli:

 • Serwis załaduje się szybko
 • Serwis będzie przyjemny dla oka, estetyczny i łagodny
 • Od razu zorientuje się na jakiej stronie jest i do czego ona służy
 • Natychmiast zauważa i rozumie nawigację (nawigacja jest intuicyjna)
 • W szybkim czasie odnajduje interesujące go informacje
 • Wie gdzie jest, gdzie był i gdzie może pójść w obrębie serwisu

Fundamenty usability

 • Standardy projektowania stron WWW
 • Dostępność (web-accessibility) stron internetowych
 • Architektura informacji i trzymanie się mądrych konwencji

Wyżej wspomniane standardy, dostępność stron WWW oraz architektura informacji mają bardzo istotny wpływ na końcowy „efekt użyteczności„ serwisu. Obcowanie z nimi zaczyna się u podstaw projektowania stron. Serwis oparty na tych fundamentach ma zmaksymalizowane szanse uznania go za serwis użyteczny.

Norma ISO 9241 definiuje usability (użyteczność) jako miarę, zgodnie z którą dany produkt może być używany dla osiągnięcia celów użytkowników w sposób wydajny, efektywny i zadowalający.

Warto zauważyć , że warunki w których z serwisu można korzystać w sposób wydajny, efektywny i zadowalający są zmienne i zależą od tego w jaki sposób i przez kogo serwis będzie odwiedzany.

Twój serwis odwiedzą osoby:

 • Korzystające z różnych urządzeń dostępowych (PC, PDA, Komórki itp.)
 • Przeglądające stronę za pomocą różnych przeglądarek internetowych
 • Osoby niepełnosprawne stale i czasowo
 • Osoby starsze

Dlatego kładę nacisk na umiejętne połączenie wspomnianych fundamentów, ponieważ to, co jest w pełni użyteczne i dostępne dla osoby widzącej, może być zupełnie nieużyteczne i niedostępne dla osoby niewidomej. To co wygląda dobrze w przeglądarce Internet Explorer może całkowicie źle prezentować się w Safari.

Posiadanie serwisu zaprojektowanego pod kątem usability oznacza wzrost efektywności Twoich działań opartych na celach działalności w obszarze Internetu. Oznacza również świadome dbanie o wizerunek, troskę o możliwe największą grupę odbiorców.

Zobacz także:

Projektowanie - Standardy WWW
Projektowanie stron - Web Accessibility


Wykorzystaj artykuł w swoich publikacjach
Artykuły: e-biznes e-marketing usability i dostępność standardy e-booki